Twitter Video Downloader

Download online Twitter-video's, Gifs en foto's

Gebruiksvoorwaarden

Bekijk deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website gebruikt.

Dit document vermeldt de bepalingen en voorwaarden waarop we u op de website kunnen onderhouden.Deze voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons.Door de website te bezoeken, te gebruiken, gebruiken en / of deelnemen aan de website, geeft u uw begrip en acceptatie van deze voorwaarden uit.Als u er niet mee akkoord gaat met deze voorwaarden, navigeert u weg van de website en houdt u op met het gebruik ervan.

Gebruik

We verleffen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-publiekelijk weergave en gebruiken de website, inclusief alle inhoud die hierin beschikbaar is op uw computer of mobiel apparaat dat in overeenstemming is met deze voorwaarden.U kunt alleen de website gebruiken en gebruiken voor uw persoonlijke en niet-commerciale gebruik.

Deze subsidie is om welke reden dan ook door ons te beëindigen en bij onze enige goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving.Bij beëindiging kunnen we, maar zijn niet verplicht om uw account te verwijderen of te deactiveren, uw e-mail en / of IP-adressen te blokkeren of anderszins uw gebruik van en de mogelijkheid om de website te gebruiken en / of te verwijderen en / of te verwijdereneen van uw gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd).U stemt ermee in om de website na de beëindiging niet te gebruiken of te proberen te gebruiken.Bij beëindiging wordt de toekenning van uw recht om de website te gebruiken beëindigd, maar alle andere delen van deze termen zullen overleven.U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor u of een derde partij voor de beëindiging van uw subsidie van gebruik.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website, met uitzondering van gebruikersinzendingen en inhoud van derden (hieronder gedefinieerd), maar inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, servicemarkeringen en logo's daarin, zijn eigendom van en / /of in licentie gegeven aan ons.Alle gepatenteerde materialen zijn onderworpen aan auteursrechten, handelsmerk en / of andere rechten in het kader van de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, waaronder nationale wetten, buitenlandse wetten en internationale conventies.We behouden ons al onze rechten voor op onze eigendomsmaterialen.

Behalve als anderszins expliciet is toegestaan, gaat u ermee akkoord niet te kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, verspreiden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, het creëren van afgeleide werken van, of op een andere manier, geheel of gedeeltelijk, eventuele inhoud.

Inhoud op de website

U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud van verschillende bronnen, waaronder inhoud die door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere wijze beschikbaar is gemaakt en dat we niet besturen en zijnNiet verantwoordelijk voor inhoud van derden.U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onjuist, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is of schade aan uw computersystemen kan veroorzaken en, zonder de andere beperking van aansprakelijkheidsbepalingen hierin te beperken, gaat u akkoord om af te zien en hierbij af te zien, eventuele juridische of billijke rechten of remedies die u mogelijk met respect daarmee tegen ons hebt.

Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden.Derden behouden alle rechten op inhoud van derden en ze zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten die geschikt zijn.

U begrijpt en erkent dat we geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het bewaken van de website voor ongepaste inhoud of gedrag.Indien we op elk moment kiezen, in onze excité, om dergelijke inhoud te bewaken, nemen we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, geen verplichting om dergelijke inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) te wijzigen of te verwijderen) en neem geen verantwoordelijkheid voorhet gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).

Zonder de onderstaande bepalingen te beperken op beperkingen van aansprakelijkheid en disclaimers van garanties, wordt alle inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen en u niet gebruikt, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzend-, uitzending, weergave, verkoop, licentie of anderszins exploiteren voor enig ander doel, welke inhoud ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren / licentiegevers van de inhoud.

U erkent dat we naar eigen goeddunken kunnen weigeren om om welke reden dan ook toegang te nemen, te verwijderen of te blokkeren of te blokkeren, of zonder reden, met of zonder kennisgeving.

Gedrag van de gebruiker

U vertegenwoordigt en garandeert dat alle door u verstrekte informatie en inhoud accuraat en actueel is en dat u alle noodzakelijke rechten, bevoegdheid en autoriteit hebt om akkoord te gaan met deze voorwaarden, de gebruikersinzendingen aan ons aanbieden en de vereiste handelingen van u uitvoeren en uitvoeren.onder deze voorwaarden.

U staat hierbij uitdrukkelijk uit om een van uw activiteiten op de website te controleren, op te nemen en in te loggen.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website:

  • U gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken voor onwettig doel of op welke manier dan ook die door deze voorwaarden verboden is;
  • U gaat akkoord met alle toepasselijke lokale, staat, nationale en internationale wet- en regelgeving;
  • U stemt ermee in de website op geen enkele manier te gebruiken die ons blootlegt aan criminele of burgerlijke aansprakelijkheid;
  • U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor alle handelingen en omissies die optreden als gevolg van uw gebruik van de website;
  • U stemt ermee in dat al uw gebruikers-inzendingen bij u behoren en dat u het recht en de bevoegdheid heeft om ze ons te verstrekken en er gebruik van te maken op of via de website;
  • U gaat ermee akkoord om geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, waaronder robots, crawlers of datamininghulpmiddelen, om gegevens of inhoud van de website te downloaden, te monitoren of te gebruiken;
  • U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die oplegt, of kan in onze exclusieve discretie, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze technologie-infrastructuur opleggen of anderszins buitensporige eisen stellen;

We behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen elke gebruiker voor ongeoorloofd gebruik van de website, waaronder civielrechtelijk, strafrechtelijk en injunctief verhaal en de beëindiging van het gebruik van de gebruiker van de website.Elk gebruik van de website en onze computersystemen die niet door deze voorwaarden zijn geautoriseerd, is een overtreding van deze voorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse criminele en burgerlijke wetten.

Diensten op de website

U erkent dat de website een algemene zoekmachine en gereedschap is.Specifiek, maar zonder beperking stelt de website in staat om meerdere websites voor muziek te doorzoeken.Bovendien is de website een hulpmiddel voor algemene doeleinden waarmee u audiobestanden van video's en audio van elders op internet kunt downloaden.De website mag alleen in overeenstemming met de wet worden gebruikt.We moedigen niet aan, candon, induceren of toestaan een gebruik van de website die in strijd is met enige wet.

We slaan geen gebruikersinzendingen op voor iets langer dan een tijdelijke tijdsperiode om gebruikers kans te geven om hun inhoud te downloaden.

Disclaimer van garanties en beperkingen van verplichtingen

Lees dit gedeelte zorgvuldig als deze de aansprakelijkheid ten laste van de maximale mate beperkt onder de toepasselijke wetgeving (maar niet verder).

De website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die onafhankelijk van ons zijn.We veronderstellen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geen vertegenwoordiging of garantie doen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie die zich in de websites van derden bevindt.We hebben geen recht of het vermogen om de inhoud van websites van derden te bewerken.U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van externe websites.

De website is als-is-is en zonder enige garantie of voorwaarde, express, impliciet of wettelijk.We afwijzen specifiek de volledige mate alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, fitness voor een bepaald doel, niet-inbreuk, informatienauwkeurigheid, integratie, interoperabiliteit of stille genieten.We beschrijven alle garanties voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de websites.Sommige jurisdicties staan niet toe dat de disclaimer van impliciete garanties daarom in dergelijke rechtsgebieden, sommige van de voorgaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing zijn of beperkt zijn voor zover deze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe, indirecte incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade (zelfs als we geadviseerd zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van een aspect van uw gebruik van de website, of, zonder beperking, dergelijkeSchade ontstaan van (i) Uw gebruik, misbruik of onvermogen om de website te gebruiken, (ii) uw vertrouwen op enige inhoud op de website, (iii) de onderbreking, suspensie, wijziging, wijziging of volledige stopzetting van de website of (IV)De beëindiging van de dienst door ons.Deze beperkingen zijn ook van toepassing met betrekking tot schadevergoeding die op grond van andere ontvangen diensten of producten worden ontvangen of geadverteerd in verband met de website.Sommige rechtsgebieden staan dus geen enkele aansprakelijkheidsbeperkingen toe, daarom in dergelijke rechtsgebieden, sommige van de voorgaande beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op u of zijn beperkt.

We garanderen dat (i) de website aan uw vereisten of verwachtingen voldoet, (ii) de website is ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen bij uw gebruik van de websiteZal nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie, inhoud of ander materiaal verkregen via de Website zal voldoen aan uw vereisten of verwachtingen, of (v) eventuele fouten in inhoud worden gecorrigeerd.

Elke inhoud verkregen via het gebruik van de website wordt verkregen voor uw eigen discretie en risico.U bent uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of ander apparaat of verlies van gegevens die het gevolg zijn van dergelijke inhoud.

Uw enige en exclusief recht en remedie in geval van ontevredenheid met de website of enige andere grief is de beëindiging van uw gebruik van de website.Zonder het voorgaande te beperken, is in geen geval de maximale aansprakelijkheid van ons die voortvloeien uit of met betrekking tot uw gebruik van de websites overschrijdt $ 100.