Trình tải xuống video Twitter

Tải xuống video, ảnh GIF và ảnh trực tuyến trên Twitter

Chính sách bảo mật

Tài liệu này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ được cung cấp trên và thông qua nó ("Dịch vụ"), bao gồm thông tin bạn cung cấp khi sử dụng nó.

Dữ liệu được thu thập

Sử dụng Dịch vụ. Khi bạn truy cập Dịch vụ, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm, chuyển đổi tệp hoặc tải xuống tệp, địa chỉ IP, quốc gia xuất xứ và thông tin phi cá nhân khác về máy tính hoặc thiết bị của bạn (chẳng hạn như yêu cầu web, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL giới thiệu, hệ điều hành và ngày giờ yêu cầu) có thể được ghi lại để lấy thông tin tệp nhật ký, thông tin lưu lượng tổng hợp và trong trường hợp có bất kỳ hành vi chiếm dụng thông tin và/hoặc nội dung nào.

Thông tin sử dụng. Chúng tôi có thể ghi lại thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ như cụm từ tìm kiếm, nội dung bạn truy cập và tải xuống cũng như các số liệu thống kê khác.

Nội dung đã tải lên. Bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, truy cập hoặc truyền qua Dịch vụ đều có thể được chúng tôi thu thập.

Thư từ. Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về bất kỳ thư từ nào giữa bạn và chúng tôi.

Bánh quy. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cookie tới máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất phiên trình duyệt của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn một số tính năng nhất định và để tạo trải nghiệm cá nhân hóa trên Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để vận hành, duy trì và cải thiện các tính năng và chức năng của Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng cookie, đèn hiệu web và thông tin khác để lưu trữ thông tin để bạn không phải nhập lại thông tin đó trong những lần truy cập sau này, cung cấp nội dung và thông tin được cá nhân hóa, giám sát hiệu quả của Dịch vụ và giám sát các số liệu tổng hợp như số lượng khách truy cập và lượt xem trang (bao gồm cả việc sử dụng để theo dõi khách truy cập từ các chi nhánh). Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên quốc gia xuất xứ của bạn và thông tin cá nhân khác.

Chúng tôi có thể tổng hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin cá nhân của các thành viên và người dùng khác, đồng thời tiết lộ thông tin đó cho nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác vì mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát cũng như các tính năng và sự kiện khác.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ một số dữ liệu nhất định để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc để thực thi Điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ một số dữ liệu nhất định để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi và những người khác. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin cho các công ty hoặc tổ chức khác như cảnh sát hoặc cơ quan chính phủ nhằm mục đích bảo vệ hoặc truy tố bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, cho dù hoạt động đó có được xác định trong Điều khoản sử dụng hay không.

Nếu bạn tải lên, truy cập hoặc truyền bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc trái phép nào đến hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bạn bị nghi ngờ làm như vậy, chúng tôi có thể chuyển tiếp tất cả thông tin có sẵn cho các cơ quan có liên quan, bao gồm cả chủ sở hữu bản quyền tương ứng, mà không cần thông báo cho bạn.

Điều khoản khác

Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo mật thông tin của bạn, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn truyền cho chúng tôi. Bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn truyền tải cho chúng tôi đều có nguy cơ được thực hiện.